Doelstelling

“Geven is het mooiste wat u met geld kan doen!”

Doelstelling

“De zon voor onszelf en een ander in het water te laten

schijnen door het sponsoren van watertanks, solar lights,

micro-krediet of andere noodzakelijke levensbehoeften ….


Nieuwsbrief 1 stichting Ekeunos

Doesburg, 1 april 2024

Onderwerpen: Terugblik op een succesvol 2023, werkbezoek in maart 2024 en nieuwe uitdagingen!


Een terugblik op 2023:

Ekeunos groeit gestaag. Dat is ook te merken aan de vele projecten die in 2023 zijn afgerond. Wij zijn in het afgelopen jaar doorgegaan met het verstrekken van veel zonnepanelen met accu’s en lampen. De bewoners betalen in drie jaar de helft van de investering terug aan de microkredietgroep, die hiermee weer nieuwe sets kan kopen. Er zijn een aantal huisjes gebouwd, vaak voor grootouders, die met een heel beperkt inkomen veel kleinkinderen moeten verzorgen, waarvan de ouders overleden zijn.

Ook zijn we doorgegaan met het renoveren van schoolgebouwen. Een bijzonder evenement was de oplevering van een geheel nieuwe school. De oude school was zó slecht dat deze niet meer te renoveren was. Nieuw meubilair, een grote watertank, een tweetal rolstoelen en een drumset maakten dit project compleet. Samen met Annemieke Slokker, die daar 80 jaar werd, hebben we de feestelijke opening mogen verrichten.

Bijzonder was dat de vijf microkredietgroepen met het voorstel kwamen om de besturen elke maand bij elkaar te laten komen en een coöperatief te vormen, met als doel het uitwisselen van kennis en ervaringen, en hierdoor “samen sterker” te worden. Tevens vroegen ze ons om een investering te doen om gezamenlijk een imkerproject te starten. Een prachtig initiatief dat we graag ondersteunen. Tijdens ons werkbezoek in de afgelopen maand hebben we de eerste resultaten hiervan al gezien. Naast het verhogen van de biodiversiteit is dit nu ook een mogelijkheid voor veel vrouwen om een klein extra inkomen te vergaren.

Er zijn nu een aantal microkredietgroepen die onze ondersteuning vanaf dit jaar niet meer nodig hebben en uitstekend zelfstandig functioneren. Het heeft een positieve uitwerking op de regio. Mede dankzij de Anbi status van Ekeunos hebben we in 2023 flink wat extra inkomsten gekregen, waarmee we bovengenoemde projecten konden realiseren. Het jaar werd nog extra mooi afgesloten met de uitbreiding van ons bestuur met Kees Nederhoff uit Angerlo.

Het werkbezoek in maart 2024

Drie bestuursleden van Ekeunos zijn op eigen kosten in de afgelopen maand naar Luweero afgereisd. Het was weer een bijzondere en intensieve reis met een heel warm welkom. We kwamen in een voor ons nieuw gebied waar onze contactpersoon Matthias Jjooga sinds eind vorig jaar werkzaam is. Nandere is grotendeels vergelijkbaar met Kamira. Erg arm met heel slechte wegen en weinig werkgelegenheid. We werden verwelkomd met zang en dans door de schoolkinderen en onderwijzers. We hebben diverse projecten bezocht die, zoals hierboven zijn aangegeven, in 2023 waren gerealiseerd.

Tonnie gaf een aantal workshops Active Teaching & Learning om de didactische vaardigheden van de onderwijzers te vergroten. Dit werd bijzonder gewaardeerd.

Tijdens onze bezoeken aan de gerenoveerde scholen bleek al snel dat we nog een flink aantal uitdagingen voor de boeg hebben. Omdat veel scholen afgelegen liggen wonen de leerkrachten vaak op school. Het onderkomen voor onderwijzers was op een tweetal plekken bar en boos. Soms sliepen ze in klaslokalen op een matje. Op een van de scholen liet de hoofdonderwijzeres een gebouwtje in aanbouw zien. Ze vertelde ons dat zij in de weekenden zelf aan dit gebouw metselde. Over betrokkenheid gesproken. Wij hebben ter plekke een kleine financiële ondersteuning toegezegd van 1.000.000 Ugs (dat is € 250,-) om daarvan bouwmateriaal te kopen.

Bijzonder was de bijeenkomst van de Coöperatieve besturen van de vijf samenwerkende microkrediet groepen. Wij kregen te horen wat er allemaal in 2023 tot stand was gebracht en wat de nieuwe plannen zijn. De samenwerking is uitstekend. Op onze website zullen we de verslagen zetten.

Op de vierde dag stond op het programma de opening van de geheel gerenoveerde slaapzaal voor meisjes in Nandere. Dit ging gepaard met veel toespraken, het planten van bomen, het ontvangen van een bok, een haan, bananen, ananassen etc. en met natuurlijk veel zang en dans. Voor slechts € 3500,- was een lekkend krot veranderd in een sobere maar doeltreffende slaapzaal. Alle cadeaus werden in een dorp verderop weer door onze contactpersonen doorgegeven aan minderbedeelde families.

Op de laatste dag hebben we met een groep bewoners een prettige discussie gehad over diverse onderwerpen, zoals het belang van educatie, geboortebeperking, sparen etc. Terugkijkend was dit werkbezoek nuttig en een bijzonder fijne ervaring.

Het heeft ons weer een extra stimulans gegeven om hiermee door te gaan!

Nieuwe uitdagingen voor 2024

In het eerste kwartaal zijn er een tweetal huisjes gebouwd voor grootouders met een heel laag inkomen, die voor hun kleinkinderen zorgen en daarvoor in een “plaggenhut” woonden. Het eerdergenoemde project van een meisjesslaapzaal is opgeleverd. In Nakasongola is door de microkredietgroep een maisdorsmachine in gebruik genomen. De nadruk zal dit jaar liggen in het gericht ondersteunen van de microkredietgroepen. De impact hiervan op de regio is groot. Volwasseneneducatie, nieuwe bedrijfjes die zorgen voor werkgelegenheid en inkomen etc. Totaal hebben we nu meer dan 150 deelnemers. Het ondersteunen van de imkergroep is ook een mooie uitdaging. Dit het eerste gezamenlijke project van Nrudo. De eerste aanzet hebben we nu gezien. Nu even doorpakken zodat er een flinke groep deelnemers komt die kwalitatieve goede honing op de markt kan brengen. Investeren in bijenkasten, beschermende kleding en scholing van imkers.

Dit jaar gaan we proberen met de stichting Blue Footprint (een groep heel betrokken mensen uit Zwolle) een project op te zetten om in 2025 in veertien dagen uit te voeren. Een renovatie van een gezondheidscentrum en/of een jongensslaapzaal met een toiletruimte. Deze groep zorgt voor een groot deel van de investering en gaat met een 15-tal mensen op eigen kosten meehelpen. Wat fijn om dit met elkaar te kunnen en mogen doen!

We blijven doorgaan met het leveren van zonnepanelen inclusief accu’s en lampen tegen een sterk gereduceerde prijs. 50% terugbetalen in drie jaar van de €38,- is in de praktijk haalbaar gebleken. Voor een tweetal scholen hebben we een offerte aangevraagd voor een renovatie. We letten er sterk op dat het uitsluitend gaat over een sobere effectieve opknapbeurt zonder enige luxe. Bij deze scholen is zo’n flinke opknapbeurt heel erg noodzakelijk.

Op onze website kunt u nog meer foto’s zien en verslagen lezen over onze activiteiten.

Het is een cadeau voor U en voor hen om in deze projecten te investeren. Wij kunnen u verzekeren dat uw geld voor 100% aan het door u gekozen project wordt besteed.

Graag horen wij van u een reactie op onze eerste nieuwsbrief. Wij staan graag open voor opbouwende kritiek over de tekst en de vormgeving en nog belangrijker over onze projecten. Dit jaar willen we het bestuur uitbreiden naar 5 personen. Wij wensen u een mooi zonnig voorjaar toe!

Namens het bestuur:

Kees Nederhoff, Tonnie Spinhoven en Henny Slokker

Terug naar boven