Jaarverslag 2023 “Mens in Oeganda”

     

Voorwoord

2023 was een bijzonder succesvol jaar. Niet alleen dat we onze doelstellingen hebben bereikt, maar ook dat we een ANBI stichting zijn geworden met een drietallig bestuur. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden en daadkracht. Een hoogtepunt was de opening van een geheel nieuwe school met inrichting gesponsord door Ekeunos. In het voorjaar heeft, Henny Slokker, de oprichter van Ekeunos-Doesburg, met zijn vrouw op eigen kosten een werkbezoek gebracht aan Luweero. We hebben met eigen ogen kunnen aanschouwen met welk een grote inzet de bestuurders van de vijf micro kredietgroepen bezig zijn. Een aantal van deze groepen kunnen al zonder onze hulp goed functioneren. Het was een positieve verrassing voor ons om een aanvraag te krijgen voor ondersteuning van een gezamenlijk imker project van alle micro kredietgroepen. In begin 2024 zijn hiervoor al de eerste stappen gezet.

We zijn verder gegaan met het zonnepanelenproject waarbij de helft van de investering in drie jaar wordt terugbetaald aan de micro kredietgroepen. Een drietal scholen hebben drumsets ontvangen. We hebben een tweetal rolstoelen kunnen doneren plus opnieuw een tweetal scholen kunnen renoveren. Twee stel grootouders hebben een nieuwe stenen tweekamer woning gekregen als vervanging van de lemen hut waar ze met een zestal kinderen in woonden. We hebben een tweede maisdorsmachine kunnen geven. De eerste functioneert uitstekend. Tonnie Spinhoven, één van de nieuwe bestuursleden, gaat in 2024 weer een aantal workshops gegeven om de onderwijzers op een hoger peil te brengen. Etc.

We waren eind 2023 bijzonder blij dat ook Kees Nederhoff uit Angerlo aan gaf om in ons bestuur zitting te willen nemen.

We zien voor 2024 nog vele uitdagingen voor ons. Begin 2024 gaan we als bestuur naar Nandere, een nieuwe plek in Luweero en de resultaten bekijken die in 2023 gerealiseerd zijn.

.

         

1.Visie

De doelstelling van Ekeunos-Doesburg is niet gewijzigd nu we een stichting zijn. We denken met kleinschalige, controleerbare projecten een hoog rendement van het sponsorgeld te krijgen. Een deel van de zeer arme bevolking van Luweero heeft hier veel baat bij. De inzet van microkredietgroepen zorgt voor een hoog rendement van de euro’s die we daar brengen. Geven is het mooiste wat je met geld kan doen!

.

2. Missie

Wij zetten ook de komende jaren ons in om de levensstandaard in Luweero proberen te verbeteren. Dit doen we onder meer door in te zetten op educatie voor alle kinderen maar ook door soms volwassenen educatie te bieden. We willen figuurlijk “geen gratis vis uitdelen maar een hengel”.

.

3. Doelgroepen

De mensen in de regio Luweero zonder onderscheid wat betreft geloof. De microkredietgroepen zijn heel divers. Een farmersgroep, een cateringgroep, een naaigroep, een imkergroep etc.

.

4. Onze manier van werken.

Een uitdaging is steeds opnieuw om voldoende sponsorgeld binnen te krijgen.

Dan pas kunnen we concrete afspraken maken met de drie bestuurders en de besturen van de microkredietgroepen. We willen absoluut niet voor “Sinterklaas” gaan spelen en vertrekken in principe om de drie jaar naar een andere plaats.

We gaan ervan uit om in die periode onze doelstelling te hebben bereikt.

.

5. Resultaten

  • Afgelopen jaar zijn er 167 sets zonnepanelen uitgezet
  • 3 renovaties van scholen uitgevoerd
  • Een flink toiletgebouw voor een school geplaatst
  • Een gehele nieuwe school gebouwd
  • Twee rolstoelen weggegeven
  • Vier stenen huisjes gebouwd
  • Schoolboeken uitgedeeld
  • Ondersteuning van de microkredietgroepen
  • Investering in het imker project
  • Totaal geïnvesteerd in 2023     38.434€

.

Het bovenstaande heeft bewijsbaar een heel positieve uitwerking op de regio!

.

          

.

6.Activiteiten in 2023

Naast een nuttig werkbezoek (op eigen kosten) door Henny Slokker en zijn vrouw zijn we druk geweest met het binnenhalen van sponsorgeld. Middels flyers, kraam op een activiteiten markt, mailings, sociale media, lezingen etc. Daarnaast was het heel belangrijk om een voltalig bestuur te krijgen. Dit laatste is eind 2023 gelukt.

Kees Nederhoff uit Angerlo maakt naast Tonnie Spinhoven en Hennie Slokker nu deel uit van ons bestuur. De zeer regelmatige contacten met de bestuurders in Oeganda zijn nuttig en heel plezierig.

Matthias Jjooga (voorzitter), Gyaviira Ssrungi (aannemer) en Joseph Mutabazi (boekhouder) zijn al jaren onze deskundige en betrouwbare contactpersonen. Zij hebben weer regelmatig overleg met de bestuurders van de vijf microkredietgroepen. We zijn afgelopen jaar verder heel druk geweest met het begeleiden van de in nummer 6 genoemde activiteiten!

.

  

7. Organisatiegegevens

De Stichting Ekeunos (Mens in Oeganda) is een stichting met een Anbi goedkeuring.

Gevestigd op de Wethouder Tieckenstraat 32,6986BB Angerlo tel 0629248845

Kamer van Koophandel nummer 65951816 RSIN, email IJsseldoesburg@gmail.com

Website www.Oeganda-Doesburg.nl

.

8. Beleid voor de komende jaren

In onze missie staat duidelijk omschreven wat onze doelstelling is. Verbetering van de levensomstandigheden in de regio Luweero zodat er weer hoop is op een betere toekomst van inwoners in Luweero.

Wij zijn afhankelijk van sponsorinkomsten, zowel klein als grote bedragen. Door het toenemen van polarisatie is het een steeds grotere uitdaging om voldoende geld binnen te krijgen. We zijn optimisten en geloven in onze missie.

.

9. Financiele verantwoording

Onderstaand staat de jaarrekening. In januari 2024 is er een kascontrole geweest en heeft de kascommissie de penningmeester decharge verleend.

Organisatiekosten: De enige organisatiekosten zijn de maandelijkse bankkosten en de kosten van de flyers/website. Wij kennen geen vrijwilligersvergoedingen. Ook de werkbezoeken doen wij op eigen kosten.

Donaties: Wij krijgen elk jaar een aantal heel grote donaties. Daar zijn we bijzonder blij mee en maken het mede mogelijk om wat grotere projecten te realiseren. Maar ook veel kleinere donaties zijn voor ons heel belangrijk. We hebben tot heden nog weinig inkomsten uit het program “Vrienden van Oeganda”. Mensen kunnen dan via een bankautomaat maandelijks een door hen gekozen bedrag doneren.

.

10. Banksaldo eind 2023

Uit de jaarrekening blijkt dat we met de toegezegde verplichtingen een negatief saldo hadden. Begin 2024 hebben we dat allemaal kunnen verrekenen. Echter de begroting van 2024 kent opnieuw een tekort. We zullen dus ook dit jaar weer flink veel aandacht moeten geven aan het verwerven van inkomsten. Wij blijven optimistisch en geloven in de mensen die onze missie willen blijven ondersteunen.

.

Openstaande posten per 31-12-2023

Imker opleiding – € 2.500

Slaapzaal meisjes – € 3.750

Micro krediet Nandere – € 250

Renovatie slaapzaal jongens – € 5.500

Foundation NRUDO – € 3.650

Totaal – €15.650  

.

              

Terug naar boven