Corona in Doesburg of in Kikyusa

Corona in Doesburg of in Kikyusa, wat is het verschil?

Op bijgaande kaart staan enkele verschillen kort aangegeven. Als wij als welvarende Nederlanders echt even willen nadenken zien we de grote onderlinge verschillen. De kans dat een Oegandees op tijd een corona vaccin kan krijgen is minimaal. De kans dat ze bij besmetting een goede medische verzorging krijgen is ook minimaal. De kans dat ze bijvoorbeeld als onderwijzer een loon krijgen tijdens de al twee jaar durende sluiting van de scholen is nihil. Ga zo maar door … Een uitzichtloze situatie zullen sommigen van ons zeggen. Dat is niet zo! Wij kunnen daar zorgen voor “de druppel

op de gloeiende plaat” die heel veel kan betekenen voor de toekomst van kinderen en volwassenen. Dankzij de “druppels” van velen van u zijn er in het dorp Nsanvu “bergen” verzet. Afgelopen drie jaar hebben ze figuurlijk van ons geen “vis” gekregen maar een “hengel“ en zijn daar volop mee gaan “vissen”! Resultaat een goed werkende micro krediet groep van 40 dorpelingen die educatie krijgen en geld kunnen lenen om kleine bedrijfjes op te zetten. Twee scholen die gerenoveerd zijn. Een naaischool die er gebouwd is om zelf kleren te leren maken en te verkopen. Zonnepanelen zodat er voor het eerst licht brand in de hut, waterputten en grote watertanks etc. Nu zijn ze in het dorp bezig een training centrum op te richten voor educatie voor de volwassenen. Volledig een eigen initiatief. Het geeft aan dat ze daar heel goed bezig zijn en het daarom een terecht besluit was om onze financiële ondersteuning daar praktisch definitief te stoppen.

Kikyusa is een streek veertig kilometers verderop die vergelijkbaar is met Nsanvu. Geen elektriciteit en stromend water met daarbij scholen die meer op een afgekeurde varkensstal in Nederland lijken. In goed overleg met de mensen die in Nsanvu de kar trokken is deze plek gevonden. Voorlopig willen zij daar de positieve ervaringen overbrengen die ze in Nsanvu hebben opgedaan. De eerste school is er al voor € 1400 gerenoveerd. Voor € 1000 is er een dorsmachine aangeschaft die de boeren daar kunnen huren. De opbrengst is voor onderhoud en de micro krediet groep. Ook in Kikyusa is een grote behoefte aan watertanks en putten. Door dat ik door corona niet naar Kikyusa kan gaan is er nu veel contact via email. Voor het komend half jaar heb ik in nauw overleg met de micro krediet groep een planning gemaakt van nog uit te voeren projecten. Dit is echter alleen te realiseren met uw medewerking want er staat nu nog een te kort op de balans van bijna € 6.500 om deze plannen uit te kunnen voeren. Dat moet kunnen lukken want één van ons heeft aangegeven dat hij elke gesponsorde euro dit jaar zal verdubbelen. Wij zijn hier allemaal figuurlijk “ridder te paard en de mensen in Kikyusa ridder te voet”. Een goed gevoel om deze mensen ver van hier te kunnen helpen.

Elke euro van ons is daar het tienvoudige waard. Geven is leven …  Bedankt

Terug naar boven