Financiën plus Planning

Financieel overzicht EKEUNOS – Luweero 2023

Resultaat 2022

Inkomsten € 21.566,–   Onkosten € 163,–  Projecten € 15069,–

Projecten die zijn gerealiseerd in 2022 zijn o.a. renovatie van scholen, bouwen kleine nieuwe huisjes, ondersteuning micro-kredietgroepen, watertanks, waterputten, schooluniformen, drumsets, schoolboeken en start bouw nieuwe school.

Begin saldo
1-1- 2023
€ 6.486,-
Planning 1 ste half jaar 2023
Afbouw nieuwe school in Kam€ -2.300,--
Ondersteuning micro-kredietgroepen€ -5.200,--
Solar-lights (55 x €37,50)€ -2.062,--
3 kamer woning€ -2.270,--
Zaden voor de boeren€ -1.760,--
Watertanks 4 x 5000 liter€ -2.780,--
Rolstoelen€ -806,--
Schoolmaterialen€ -1.807,--
Nog te ontvangen sponsorgeld?
negatief saldo
€ -12.499,--

PDF versie:


Helpt u de bewoners de nieuwe planning te realiseren !

Stort uw bijdrage op NL52 RABO 0319 621 588 tnv EKEUNOS om bovengenoemde projecten mogelijk te maken.

Terug naar boven