Project: Blue Footprint

PROJECT VOORSTEL: STICHTING

Project titel: Algemene renovatie van internaat basisschool Nandere (slaapzalen voor meisjes en jongens, lerarenhuizen, keuken, toiletten, badkamers).

De Stichting in Nederland: Stichtingsbestuur Ekeunos-Doesburg. Henny Slokker, Tonnie Spinhoven en Kees Nederhoff. Contactpersonen in Oeganda: Matthias Jjooga, Gyaviira Sserunjogi, Jozef Mutabaazi

Begunstigden van het project: Schoolgaande meisjes en jongens, leraren, ondersteunend personeel en de omliggende gemeenschap rond Nandere.

Projectduur (implementatie): 9 maanden

Totale projectkosten: UGSHS: 113.247.000 = € 34.350,-

.

HISTORISCHE ACHTERGROND

Nandere is te vinden in het Luweero-district, ongeveer 50 kilometer van Kampala, de hoofdstad van Oeganda. In deze regio zijn zes basisscholen. Bij twee basisscholen is er een middelbare school en een opleidingsschool voor milieubescherming. Deze scholen bieden onderwijs aan alle mensen, ongeacht hun religieuze overtuiging. De regio strekt zich uit over 3 sub-provincies, namelijk Nnyimbwa, Makulubita en Kasangombe, met een totale bevolking van ongeveer 90.000 mensen.

.

Project omgeving:

Nandere ligt in de afgelegen centrale regio van Oeganda, met zeer arme mensen. De meesten leven onder de armoedegrens en overleven van minder dan een dollar per dag. Enkele van de omstandigheden die dit soort situaties hebben veroorzaakt, worden hieronder toegelicht:

De burgeroorlog van 1980-1986, die de huidige regering aan de macht bracht, had grote gevolgen voor de fysieke, politieke, economische en sociale omgeving van de mensen in het gebied. Er was ernstig verlies aan eigendommen en mensenlevens. Hoewel er vele jaren zijn verstreken sinds het einde van de oorlog, blijft het trauma van de bevolking, die getuige was van dergelijke wreedheden, voortduren. Helaas is er geen programma opgezet om mensen psychologisch te ondersteunen en begeleiden.

De uitbraken van ziekten als HIV/AIDS en Covid 19 hebben ook bijgedragen aan de slechte omstandigheden van de mensen in dit gebied. Deze ziekten leiden ongetwijfeld tot lage productiviteit, slechte gezondheid en armoede en in sommige gevallen tot verlies van levens.

De mensen zijn erg arm vanwege de zelfvoorzienende productie, de lage economische macht en de veranderende weersomstandigheden. Deze zijn van grote invloed op de arbeidspatronen die in wezen bestaan uit de productie van gewassen en het houden van dieren. Op dit moment zijn er in het hele gebied geen irrigatievoorzieningen aanwezig.

De armoede in het gebied wordt ook toegeschreven aan de beperkte toegang tot en controle over productieve activa zoals een stuk land, een slecht onderwijssysteem en een gebrek aan informatie, vooral voor jongeren en vrouwen. Het is jammer dat een paar mensen die wat op hun stuk land kunnen verbouwen, geen toegang hebben tot een goede afzetmarkt voor hun producten. Dit wordt nog erger als de producten bederfelijk zijn: zoals mango’s, ananas en jackfruit. Veel van deze problemen kunnen worden opgelost door het bevorderen van onderwijs en het ontvankelijk maken van de gemeenschap.

.

PROBLEEMSTELLING

In 1997 introduceerde de regering van Oeganda het Universal Primary Education programma waarmee alle kinderen de kans zouden krijgen op gratis basisonderwijs. Dit was goed nieuws! Geleidelijk aan lukte het meerdere ouders hun kinderen naar school te sturen. Toch betaalt de overheid niet alle kosten voor de school! Ouders moeten middelen bedenken om deze extra kosten te kunnen betalen. De overheid betaalt alleen de salarissen van de leraren en bouwt af en toe klaslokalen.

De maatschappelijk werkers die de scholen hebben opgericht, hadden een briljant idee om de kinderen onderwijs te geven door internaatafdelingen op te richten. Kostscholen zijn over het algemeen de best presterende scholen van het land. Teresa Nandere Primary was oorspronkelijk een kostschool. Helaas werden in Nandere de slaapzalen voor zowel de meisjes als jongens geleidelijk volledig ongeschikt voor menselijke bewoning. Zoals eerder vermeld, werd het gebied tijdens de oorlog verlaten en zijn sommige van deze bouwwerken tot nu toe nog nooit gerenoveerd. Dit komt vanwege financiële beperkingen. Het hebben van meisjes en jongens in de kostschool is de voorkeursmodus voor het runnen van scholen, vooral op de plattelandsscholen. De meerderheid van de jongens en meisjes moeten lange afstanden lopen om naar school te gaan. Er wordt hiermee veel tijd verspild, wat de tijd en de belangstelling voor het leren aanzienlijk vermindert. De meesten van hen komen laat en erg moe op school. Dit wordt nog erger tijdens de regenseizoenen. Het lopen van lange afstanden vormt ook een grote uitdaging voor de veiligheid van de leerlingen, vooral voor de meisjes. Volgens het rapport van de lokale overheid is er de laatste tijd sprake van een toename van kindermisbruik als gevolg van het feit, dat kinderen lange afstanden naar school moeten lopen. Dit zorgt voor een toename van schooluitval in de regio.

In een poging om bovengenoemde uitdagingen aan te pakken, wil het schoolmanagement de internaat-afdeling nieuw leven inblazen. Er is een toenemende vraag van ouders om meer leerlingen in het internaat te hebben, vooral in de hogere klassen. De school beschikt echter niet over adequate faciliteiten als slaapzalen, bedden, toiletten en lerarenhuizen.

Daarom zoekt dit project financiële steun om de bestaande schoolstructuren te renoveren die ooit dienden als slaapzalen voor zowel meisjes als jongens. De muren zijn nog steeds sterk! (Zie de bijgevoegde foto’s). De oude gebouwen hebben een nieuwe dakbedekking, luiken, pleisterwerk, schilderwerk, een nieuwe vloer en vervolgens bedden nodig. Er is ook behoefte aan toiletten en badkamers. We rekenen erop dat dit een grote bijdrage gaat leveren aan het behouden van de leerlingen en de medewerkers. Bovendien verbetering van de leerprestaties van de leerlingen op de Teresa Primary School.

.

PROJECTDOEL

Het doel van dit project is om een omgeving te bieden die bevorderlijk is voor huisvesting en leren, voor betere prestaties van de meisjes en jongens op de Teresa Primary School, Nandere.

.

SPECIFIEKE DOELEN

 • Het renoveren van twee gebouwen voor slaapzalen.
 • Het bouwen van een lerarenhuisvesting.
 • Het plaatsen van nieuwe toiletten en badkamers voor leraren en leerlingen.
 • 120 dubbel bedden en kasten monteren.
 • Het speelveld voor kindersport egaliseren.

.

VERWACHTE UITKOMSTEN

 • Kinderen besparen dat ze heel ver naar school moeten lopen.
 • Er zijn meer contacturen mogelijk tussen leerlingen en docenten.
 • Verbetering van de leer- en onderwijsomgeving voor de leerlingen.
 • Verbetering van de leerprestaties van de leerlingen.
 • Minder schooluitval.
 • Verbetering van de aanwezigheid van leraren op school.
 • Verbetering van de hygiëne en sanitaire voorzieningen van de leerlingen in en rond de school.
 • Verbetering van de gezondheid van de leerlingen op school.

.

PROJECTBEGUNSTIGDEN  De directe begunstigden van dit project zijn de huidige 320 leerlingen; dat wil zeggen 130 jongens en 190 meisjes. Zodra de slaapzalen zijn gerenoveerd, zullen er nog eens ongeveer 300 meisjes en jongens op school worden ondergebracht. De twaalf leraren zullen ook profiteren van dit project. De indirecte begunstigden zijn ook de ouders van deze leerlingen en de hele gemeenschap in het gebied. Tijdens vakanties zal de gemeenschap de schoolstructuren ook gebruiken voor beroepsopleidingen. Dergelijke trainingen zouden onder meer kunnen plaatsvinden op het gebied van functionele volwasseneneducatie, naaien en kleermakerij.

.

PROJECT MANAGEMENT De Nandere Primary School heeft een schoolmanagementcomité met een dwarsdoorsnede van mensen: de ouders, lokale leiders, de stichting, onderwijsfunctionarissen van de overheid en oud-leerlingen. Dit managementcomité is bereid om nauw samen te werken met het ingehuurde lokale bouwbedrijf dat de renovatie van de oude gebouwen op zich zal nemen. Alle technische mensen die bereid zijn een handje te helpen bij het renoveren van de schoolstructuren, gaan mensen vinden die bereid zijn samen te werken om het soepele verloop van de renovatieactiviteiten te garanderen. Het comité, dat samenwerkt met het lokale bouwpersoneel, zorgt ervoor dat de kwaliteitsmaterialen die nodig zijn voor de werkzaamheden gemakkelijk en tegen een goede prijs kunnen worden aangekocht. Het comité zal ook toezien op de veiligheid van de constructeurs en van de bouwmaterialen.

.

ONDERHOUDS- EN DUURZAAMHEIDSPLAN De Nandere Primary School heeft een goede leiderschapsstructuur. Binnen deze leiding is er een bureau dat verantwoordelijk is voor onderwijszaken. Het bureau dat verantwoordelijk is voor de scholen en het schoolbestuur zullen met veel aandacht zorgdragen voor de gerenoveerde gebouwen. Het volgende zal worden gedaan:

• In de schoolbegrotingen een onderscheidende stem opnemen voor het onderhoud van de schoolgebouwen.

• Regelmatig onderhoud uitvoeren aan de gerenoveerde gebouwen.

• De kinderen en de gemeenschap motiveren om zorgvuldig gebruik te maken van de gerenoveerde

gebouwen.

.

FINANCIERINGSPLAN

We vertrouwen er op dat de vrijwilligers en sponsors van Blue Footprint ons ondersteunen met ongeveer                    

€ 34.350,-  Dit fonds wordt besteed conform de opgestelde begrotingen. De lokale gemeenschap is beschikbaar om elke vereiste bijdrage in simpele arbeid te leveren.

Tevens ontvangen wij graag een voorstel om bij de afwerking gebruik te maken van de inzet en deskundigheid van de vrijwilligers van Blue Footprint. Zij kunnen in ongeveer 12 werkdagen de puntjes op de “Ï”zetten.

.

Voorlopige begroting

Renovatie van een oud gebouw (blok één) 1 slaapzaal – 25.964.000 UGS

Renovatie van de oude schoolstructuur (blok twee) 1 slaapzaal – 19.530.000 UGS

Bouw van een putlatrine in meisjesvleugel 1 latrine – 11.778.000 UGS

Inrichting gebouwen zoals bedden, kast en keuken gereedschap – 24.000.000 UGS

Bouw van cafetaria op school 1 keuken – 12.912.000 UGS

Bouw van lerarenhuis 1 personeelsverblijf – 43.063.000 UGS

TOTAAL – 137.247.000 UGS = € 34.350,-

CONCLUSIE

Deze school moet een voorbeeld zijn voor andere scholen in de verre omgeving. Deze school is een plek waar vaak mensen samen kunnen komen. Als de scholen zijn gerenoveerd en de leerprestaties daarna zijn verbeterd, zullen andere scholen zeker ook geïnspireerd raken. Ongetwijfeld heeft deze gemeenschap, mede hierdoor, ooit een goed opgeleide jonge generatie en is hun toekomst verzekerd!

.

      

.

           

Terug naar boven