Project Kamira

Download de nieuwsbrief los hier:

Wat minder van teveel of minder van te weinig! Dat is het verschil tussen de meeste mensen in Doesburg en in Kamira Oeganda. Terwijl de wachtrijen wekelijks groeien op Schiphol en de terrassen hier weer overvol zijn moeten de kinderen en volwassenen in Kamira door droogte en te duur geworden eten dagelijks nog meer beknibbelen op bijna niks. Een paar voorbeelden: door corona waren de scholen 2 jaar dicht zonder doorbetaling van de onderwijzers. Nu de scholen weer open zijn kunnen er veel kinderen niet naar school omdat de ouders de schoolkleren niet kunnen betalen. En zonder schoolkleding mag je kind niet naar school. Door klimaatveranderingen zijn de droge periodes langer en warmer. Dit zijn zo maar een paar problemen waar de mensen in Kamira mee te maken hebben! U kunt met een klein deel van het “ wat wij nog steeds hebben daar mooie dingen van laten doen! De naaischool die mede dankzij uw steun in de afgelopen jaren is gerealiseerd wil gratis schooluniformen maken voor de gezinnen die het niet kunnen betalen. Alleen de stof moeten wij betalen. Wij willen graag de stof voor 175 uniformen doneren. Dat is een bedrag van slechts 625. Wij willen ook nog een school op laten knappen die er nu nog als een varkensstal uitziet Kosten daarvoor zijn in totaal 2400. Of geef één of meer zaadpakketten voor moestuinen cadeau. Voor slechts 7 kunnen we zaden genoeg kopen voor een moestuin. Oost Afrika bevindt zich in een grote crisis. Vooral de meest kwetsbare kinderen krijgen de hardste klappen. Ook in Oeganda. Door de stijgende prijzen is zelfs een bordje rijst onbetaalbaar geworden. De micro krediet groep zorgt niet alleen voor leningen, scholing en veiligheid,
maar helpt ook bij het aanleggen van moestuinen bij kwetsbare gezinnen. Begin juli ga ik, Henny Slokker samen met de eveneens Doesburgse Tonnie Spinhoven op eigen kosten naar het nieuwe project om te bekijken wat er in de afgelopen twee corona jaren is gerealiseerd met Doesburgs sponsorgeld en wat er nog moet gebeuren. Fijn dat Tonnie met mij meegaat als zeer ervaren Edukans vrijwilligster. Ze geeft daar een aantal workshops om de onderwijzers tips te geven hoe ze nog effectiever les kunnen
geven. Wat zou het fijn zijn als dankzij uw sponsoring er nog een aantal wensen gerealiseerd kunnen worden. Op www.oeganda-doesburg.nl kunt u meer lezen wat er al is gerealiseerd en wat we dit jaar nog met uw bijdrage willen realiseren. Tijdens de huidige inflatie kunt u zich geen beter rendement bedenken dan een gift voor deze projecten, want het geeft deze volwassenen en kinderen een kans op een betere toekomst. Bij voorbaat dank, Henny Slokker

Geef deze kinderen een betere toekomst … bedankt

NL51 ABNA 0463 4472 12 tnv hslokker oeganda


Glimlach terug naar dit kind en sponsor één van deze projecten …

Schoon water is van levensbelang: voor € 45
schenkt u 1/10 deel van een 5000 liter tank!

Door klimaatverandering heeft Oeganda steeds meer te leiden van lange droge periodes. De bevolking moet steeds verder met zware jerrycans lopen om water te halen uit putten. Soms moet men uit nood zelfs uit modderpoelen water halen.

Voor slechts € 28 schenkt u zaadpakketten voor vier moestuinen.
Rijst en groente worden dit jaar onbetaalbaar door de
steeds hogere wereldprijzen. Met een gemiddeld inkomen van één euro per dag is dit voor veel gezinnen rampzalig! Help deze gezinnen hiermee zo dat ze elke dag te eten hebben. De micro krediet groep helpt ze met raad en daad!

Geef een vijftal schooluniformpjes cadeau door slechts € 17,50 over te maken. Een flink aantal kinderen kan niet naar school omdat de ouders het schooluniform niet kunnen betalen. De door ons opgezette naaischool wil ze graag gratis maken op hun oude trapnaaimachines. Wel moeten ze geld krijgen om de stoffen te kopen.

Educatie “is the key”. Daarom willen we met uw bijdrage een school renoveren. De scholen zien er vaak als varkensstallen uit. Met een bedrag van € 2.400 kunnen wij een school laten renoveren. Het arbeidsloon wordt in dit geval door de school betaald als wij het benodigde materiaal sponsoren. Voor de kinderen en de onderwijzers is het heel erg stimulerend om voor het eerst in een schone en fleurige klas te komen. Doesburger Tonnie Spinhoven gaat gratis lessen geven aan de onderwijzers om nog effectiever les te kunnen geven!

De micro krediet groep steunen met een door uzelf te kiezen bedrag, is heel belangrijk! Uit ervaring met mijn vorige project is gebleken dat door het verstrekken van kleine leningen er nieuwe bedrijfjes opgezet kunnen worden. De mensen daar krijgen figuurlijk gesproken “ een hengel om zelf te gaan vissen”. Schenkingen werken vaak maar voor een deel. Leningen geven meer voldoening en verantwoordelijkheid.

Doesburg NL51 ABNA 0463 4472 12 tnv hslokker oeganda

Terug naar boven