EKEUNOS WERKBEZOEK en PLANNING 2023

Door het laatste werkbezoek afgelopen maart hebben wij een duidelijk beeld gekregen van de

uitdagingen die er nog liggen in het arme gebied rond Kamira. Doelstelling blijft de mensen daar een beter toekomstperspectief te bieden. Middel: het oprichten van o.a. een paar nieuwe microkredietgroepen.

Nogmaals namens de bewoners van Luweero mag ik de sponsorren grote dank overbrengen voor de sponsorbijdrage in 2022. Annemieke en ik hebben ervaren hoeveel impact dit heeft op de plaatselijke bevolking.

Terugblik werkbezoek maart 2023: Het belangrijkste was de constatering dat de maandelijkse bijeenkomst van de overkoepelingsgroep LUWEERO community Saving &credit coöperatieve Society uitstekend functioneert. De microkredietgroepen kunnen vanaf 2024 op eigen benen staan en hoeven dus geen financiële ondersteuning meer te krijgen. Een duidelijk voorbeeld dat het werkt! “Geef ze een hengel om hiermee zelf te gaan vissen”. Verder kunnen deze groepen een rol spelen bij het opzetten van nieuwe microkredietgroepen in en rondom Kamira. De bouw van de twee- en driekamerwoningen is goed uitgevoerd en voldoen uitstekend. Ook de keuze door Matthias en Gyaviira welke grote gezinnen deze huisjes mochten krijgen blijkt goed uit te pakken. De renovatie van enkele scholen is keurig uitgevoerd en heeft een heel positieve invloed op de kinderen, de onderwijzers en de bevolking. De opening van de nieuwe school als vervanging van de zeer bouwvallige school was een heel bijzondere beleving. In een bijzonder arm gebied een nieuwe school neer zetten die mooier is dan alle andere scholen in de regio geeft een positieve stimulans.

De mindset van de bevolking is in positieve zin aan het veranderen door de

succesvolle activiteiten van de microkredietgroepen en dit soort investeringen.

De mensen zien dat er mogelijkheden zijn om hun levensomstandigheden en die van hun kinderen te verbeteren. In juni vorig jaar zagen we bijvoorbeeld voor het eerst tijdens een vergadering proeftuintjes om tot beter telen van groentes te komen. Nu zagen we dat leden van de farmersgroep al mooie flinke koolvelden hebben. De acht geplaatste grote watertanks zorgen niet alleen voor een grote tijdsbesparing maar ook voor minder gezondheidsproblemen. Ook kunnen de groentetuintjes bij langdurige droogte water krijgen. Wel zijn wij nog steeds niet tevreden over de (te) smalle dakgootjes. Hierdoor komt er vaak onnodig te weinig water in de tank. We gaan zoeken naar een betere oplossing. Door de werkbezoeken (op eigen kosten) en de jaarlijkse uitgebreide rapportage van de microkredietgroepen is er een goed inzicht hoe succesvol ze functioneren. 85 leden hebben gebruik gemaakt van het mooie aanbod om sets solar-lights aan te schaffen. In drie jaar betalen ze de helft terug aan de microkredietgroep.

Planning 2023  In april is er in verband met een gunstige koers euro/ugs nog 14 miljoen ugs (€3500)

overgemaakt. Het banksaldo van Ekeunos is hiermee nagenoeg nul. Dus moet “rupsje nooit genoeg” aan de slag om geld binnen te krijgen om onderstaande uitdagingen om te kunnen zetten in daden:

Laatste ondersteuning microkredietgroepen in Luweero (NRUDO)           € 2.500

Bouw en verbouw school in Kisittala (zie foto’s)  € 6.800

Opzet van een microkredietgroep voor imkers incl. materiaal                     € 4.500

Aanschaf 80 sets solar panels incl accu en 3 lampen (a €39)                      € 3.120

Opzet nieuwe microkredietgroepen rond Kamira                                        € 6.200

Aankoop 2e hands boorinstallatie met instructie                                          € 6.500

Renovatie school in Kamira                                                                         € 2.600

Bouw 2 driekamerwoningen conform december 2022                                € 7.600

  Banksaldo UG                                                                                                     -/- € 1.540

  Totaal te kort                                                                                                          € 38.280

  Wanneer we kijken naar de sponsorinkomsten in de afgelopen twee jaar is de constatering dat we ook afhankelijk zijn van enkele grote giften. Elke bijdrage is natuurlijk super welkom, echter bij flinke investeringen zijn terugkomende grotere giften noodzakelijk! We hopen daarom ook dat er mensen of stichtingen zijn die één of meer van bovengenoemde investeringen mogelijk willen maken.

  Hier volgt een korte omschrijving van projecten die we nog dit jaar willen realiseren:

  Laatste ondersteuning krediet groepen in Luweero (NRUDO) €2.500.

  Het is dankzij het sponsorgeld en de grote inzet van leden dat de microkredietgroepen een groot succes zijn geworden. Zodanig dat ondersteuning vanaf komend jaar niet meer nodig is. Ze verdienen zelf voldoende geld om verdere investeringen te doen. Met de positieve resultaten worden weer nieuwe investeringen gedaan en volwasseneneducatie ingekocht. Het succes is mede te danken aan een paar bekwame “kartrekkers”. Deze manier van werken willen we kopiëren in een gebied dat nog armer is dan rond Nsanvu.

  Bouw en verbouw school in Kisittala (zie foto’s) € 6.800

  We hebben met veel plezier kunnen constateren wat een grote impact het heeft op leerlingen en onderwijzers wanneer je in een goed schoolgebouw les krijgt en geeft. Ondanks dat het ondersteunen van de microkredietgroepen prioriteit heeft lijkt het ons een goede investering om deze bouwvallige school ook aan te pakken. We beginnen met twee klaslokalen te renoveren en twee “buiten” lokalen te bouwen in de tweede fase.    Educatie is the key! Daar kunt u een “steentje” (of meer) aan bijdragen. Een prachtige uitdaging!

  Opzet van een microkredietgroep voor imkers incl. materiaal (€4.500) 

  Bijen veranderen levens! Het verhoogt de biodiversiteit en ook heel belangrijk het inkomen van de deelnemers.

  We willen starten met het opzetten van een imkergroep. Enkele bewoners zijn al “solo” bezig met een erg matig resultaat. Het is essentieel om eerst goede voorlichting te krijgen en het juiste gereedschap. We hebben contact met een goede imker in Doesburg en met de mensen van de stichting tot Bevordering van de Bijenteelt in Noord-Uganda. Die hebben met veel succes al projecten daar uitgevoerd en weten welke problemen je tegen kunt komen. Op www.bijenteeltnoorduganda.nl is uitgebreide informatie hierover te vinden.

  Aanschaf 80 sets solar lights (€3120) op basis van 50% terugbetaling (€ 1.560)

  Wat zijnwij toch verwend! Elke avond kunnen we in elk huis gemiddeld een 15-tal lichten aan doen. De meeste mensen daar kunnen dat niet en hebben geen geld voor batterijen of kaarsen.

  Wij bieden ze voor €39,- een set solar lights aan. Drie ledlampen, een zonnepaneel, aansluitsnoeren en een flinke accu. Ze betalen de helft van dit bedrag terug in drie jaar aan de microkredietgroep. Door uw gift kunnen ze daar dan ook voor het eerst elke dag in het donker het licht aan doen!

  Opzet nieuwe microkredietgroepen rond Kamira (€ 6.200)

  Door het succes met de microkredietgroepen rond Nsanvu lijkt het ons wijs om dat op een andere plek te kopiëren. We zijn al gestart met een farmersgroep die door een onderwijzeres wordt geleid. We willen dat uitbreiden met de imkergroep en nog twee groepen. De ervaring heeft geleerd dat ze elkaar versterken. De kunst is om ook daar gemotiveerde kartrekkers te krijgen. Matthias, onze belangrijkste contactpersoon woont in dit gebied en heeft goede contacten om dit voor elkaar te krijgen.

  Aankoop 2e hands boorinstallatie voor het realiseren van waterbronnen. (€6500) Deze streek heeft in steeds grotere mate last van de klimaatveranderingen. Langdurige droge periodes zorgen voor grote problemen voor zowel het eigen watergebruik en produceren van groenten. Een bewoner uit Enschede heeft een paar jaar terug veel geld geïnvesteerd in de aankoop van een boorinstallatie. Helaas is dat project mislukt. Onze stichting kan nu voor slechts € 2.500 de boorinstallatie kopen. Daar komt bij een bedrag van rond € 1000 voor instructie.

  Wij zijn nu bezig om een micro- kredietgroep te formeren die in staat is via een verdienmodel puntstukken te gaan slaan. Op deze wijze helpen we deze mensen aan werk en nog belangrijker aan waterputten. In dit bedrag van € 6500 zit ook (€ 3000) voor de aanschaf van twee roestvrije stalen waterpompen.

  Renovatie school in Kamira (€2.600) Opnieuw een school die er nu nog als een varkensstal uitziet. Voor dit relatief kleine bedrag kunnen we de school binnen en buiten laten schilderen en voor het eerst van schoolborden voorzien. Het motiveert het onderwijzend personeel en de 250 kinderen.

  Bouw 2 driekamerwoningen (€7.600)   Hoewel wij eerst flink sceptisch stonden tegenover het investeren van nieuwe woningen is onze mening nu flink bijgesteld. Dit kwam vooral omdat we het een forse investering vonden die in de toekomst weinig of geen rendement oplevert. En het nadeel dat het maar voor een zeer beperkt aantal mensen groot voordeel oplevert. Nu we met eigen ogen gezien hebben hoe gelukkig je deze families langdurig maakt zijn we anders hierover gaan denken. Het heeft niet onze hoogste prioriteit maar als er voldoende geld binnenkomt of een sponsor hier het geld aan wil besteden geven we met plezier de opdracht hiervoor. Het betreft vaak grootouders die voor hun kleinkinderen (6 a 8 kinderen) moeten zorgen omdat de ouders zijn overleden. Mensen die nauwelijks geld hebben te besteden.

  In de loop van juli komen van deze projecten de definitieve gespecificeerde begrotingen binnen met daarbij een omschrijving van het nut om hierin te investeren. Het bestuur van Ekeunos let nauwkeurig op de haalbaarheid en het nut op lange termijn. Wij beseffen dat bovenstaande planning heel uitdagend is en dat wij en/of de sponsors keuzes moeten maken.  Wij danken jullie bij voorbaat voor het in ons gestelde vertrouwen en staan natuurlijk open voor positieve kritiek of suggesties,

  Met vriendelijke groeten,

  Henny Slokker

  Namens het bestuur van Ekeunos

   Geluk is het enige dat zich vermenigvuldigt als je het deelt

  Terug naar boven